پیوندها

آموزش اقتصاد کلان با استفاده از نرم افزار GAMS
فايلها
آموزش اقتصاد کلان با استفاده از نرم افزار GAMS.pdf 1/56 MB
بررسی اقتصاد زیر زمینی در استان هرمزگان
فايلها
بررسي اقتصاد زير زميني در استان هرمزگان.pdf 3/06 MB
راهنمای سرمایه گذاری خارجی- فارسی
فايلها
راهنماي سرمايه گذاري خارجي- انگليسي.pdf 1/41 MB
راهنماي سرمايه گذاري خارجي- فارسي.pdf 1/9 MB
راهنمای فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان
فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان
فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان
    
      سفارش دهنده : سازمان امور اقتصادی و دارایی هرمزگان

      تهیه و تنظیم :  علی ابراهیمی، ریاست سازمان امور اقتصادی و دارایی هـرمزگان

                           نوشین معلّمی، سرپرست معاونت اقتصادی

                           اعظم بختیاری، رئیس گروه سرمایه گذاری

                           هـدا شفیعی، کارشناس مطالعات اقتصـادی

جهت دانلود برروی لینک ذیل کلیک نمایید
http://www.iihor.ir/images/download/final.pdf
همایش95
ویژه نامه دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان
مدیر پروژه: علی ابراهیمی ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
هرمزگان
معاون اقتصادی: نوشین معلمی
نویسندگان: اعظم بختیاری، روح اله کریمی ، مریم بنی طرف ، صادق زارعی، هدا شفیعی، یاسر بلاغی، یداله
قاسمی، داود مصلحی، نصرت اله آزادی

جهت دانلود برروی لینک ذیل کلیک نمایید
http://www.iihor.ir/images/download/vijeh-95.pdf
توانمندیها
مجموع مقالات و تحقیقات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در سال 1395
مجموع مقالات و تحقیقات اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در سال 1395
فايلها
مجموع مقالات و تحقيقات اقتصادي اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگان در سال 1395.pdf 1/56 MB
گزارش تحليل اقتصادي استان هرمزگان در سال 1394
گزارش تحلیل اقتصادی استان هرمزگان در سال 1394
فايلها
گزارش تحليل اقتصادي استان هرمزگان در سال 1394.pdf 2/09 MB
گزارش اقتصادی سال 93
گزارش اقتصادی سال 93
فايلها
گزارش اقتصادي سال 93.pdf 1/51 MB
^